Tìm kiếm

Mây Phúc Linh

Mây Phúc Linh là làng nghề nổi tiếng chuyên sản xuất và cung cấp số lượng lớn tấm mây đan mắt cáo, mây đan caro, mây đan kín,…. Mây Phúc Linh xây dựng phương châm hoạt động “Tạo ra nhiều giá trị hơn cho nhân lực ” bằng việc mở rộng và phát triển làng nghề Mây Đan Phúc Linh.

Back to Top
.
Product has been added to your cart